+4 031 436 6773 contact@euro-testing.com

Sa ne protejam mai bine viitorul! Cybersecurity Avansat

Nr. contract finanțare: POCU/626/6/13/133334

Info

Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul www.fonduri-ue.ro

Detalii proiect

Axă prioritară: 6: Educație și competențe

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Regiunea de implementare: "Nord-Est", "Sud-Est", "Sud Mun.", "Sud-Vest Olt", "Vest", "Nord-Vest", "Centru"

Durata: 05.11.2020-04.09.2022

Avizier

pocu.cyber(at)profesor.rau.ro

Municipiul Bucuresti, Romania, Str. B-dul Expozitiei, Nr. 1B, cod postal 012101

pocu.cyber(at)anmb.ro

Constanta, Str. Fulgerului, Nr.1, cod postal 900218

contact(at)euro-testing.com

Municipiul Bucuresti, Str. Calea Floreasca, Nr. 169, Corp X, parter, cod postal 014459