Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat

ACTIVITATI

 

Euro Testing Software Solutions este implicată în următoarele activități:

1.1 Managementul proiectului
2.1 Selecția grupului țintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii și menținerea lui în cadrul proiectului (Metodologie de selectie, recrutare si mentinere grup tinta)
3.1 Elaborarea și publicarea de studii și analize ancorate în nevoile studenților și potențialilor angajatori care să conducă la crearea unui sistem de informare coordonată între Universități și angajatorii potențiali (Metodologie de cercetare a raportarii studentilor fata de piata muncii)
3.2 Încheierea și operaționalizarea de parteneriate pentru o bună inserție a absolvenților pe piața muncii în domeniul IT – securitate cibernetică
4.1 Executarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii (Metodologie privind consilierea și orientarea profesională)
4.2 Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, inclusiv prin intermediul TIC
4.3 Organizarea și derularea programelor de practică și învățare la locul de muncă
4.4 Beneficii pentru stimularea practicii, angajare și antreprenoriat pentru absolvenții de practică

Euro-Testing

EURO TESTING SOFTWARE SOLUTIONS SRL

 

Euro-Testing Software Solutions activeaza pe piata de IT&C de peste 15 ani oferind servicii de software testing, cybersecurity, software development, application delivery si software consulting. Suntem parteneri cu unii din principalii furnizori de tehnologie software testing si dezvoltare software: Microfocus, Atlassian, Microsoft, Quest.

Pe zona de cybersecurity compania noastra livreaza solutii si servicii pentru software security, vulnerability management, penetration testing, SoC si data protection & compliance. Principalii nostri parteneri pe zona de cybersecurity: Microfocus, Splunk, Veracode. McAfee

Portofoliul nostru include proiecte nationale si internationale in urmatoarele industrii: Telecom, Banking, Financial Services, IT&C, Oil&Gas, Retail, Education.

Ne mandrim cu o rata de succes a proiectelor de 100%.

Euro-Testing

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

 

Partenerul 1 este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de către ARACIS cu calificativul “Grad de încredere ridicat” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral.

Euro-Testing

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”

 

Partenerul 2 este implicat în activitățile din industria navală (transporturi navale, construcții navale, activitate portuară, etc.) pentru a oferi pieței de profil absolvenți cu valențe de specialiști de înaltă ținută tehnică. Prin implicarea continuă în diverse programe de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale, P2 a fost capabilă să atragă interesul și să se integreze printr-o contribuție valoroasă în activități comune cu parteneri regionali, naționali și internaționali.

Partenerul 2 a demarat trei noi proiecte, două cu finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, respectiv “Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv” și “Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat” și un altul finanțat din programul ERASMUS+, “Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field”.

pocu.cyber(at)profesor.rau.ro

Municipiul Bucuresti, Romania, Str. B-dul Expozitiei, Nr. 1B, cod postal 012101

pocu.cyber(at)anmb.ro

Constanta, Str. Fulgerului, Nr.1, cod postal 900218

Euro-Testing

contact(at)www.euro-testing.com

Municipiul Bucuresti, Str. Calea Floreasca, Nr. 169, Corp X, parter, cod postal 014459

Let’s Work Together

 

Whether you are looking to outsource software testing or you are interested in some guidance and support, we can help you get the best out of your testing efforts!