Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat

DESPRE PROIECT

 

BENEFICIAR: SC EURO-TESTING SOFTWARE SOLUTIONS SRL

PARTENER 1: UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA

PARTENER 2: ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN

 

Valoarea totală a proiectului: 4.660.699,97 lei
Valoarea cofinanțării UE: 3.859.061,56 lei
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Obiectivul general al proiectului POCU/626/6/13/133334 vizează crearea de competențe și facilitarea ocupării de locuri de muncă în unul din domeniile prioritare identificate in SNC – Tehnologia informației si comunicațiilor (TIC), pentru un grup țintă de 330 de studenți, în vederea accesării unor ocupații/meserii care necesită competențe de securitate cibernetică, prin implementarea și dezvoltarea unui centru de securitate cibernetică și valorificarea facilităților ITC în cadrul unor stagii avansate de practică de specialitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • OS 1: Încheierea şi operaţionalizarea a 20 de parteneriate – vor fi încheiate 5 parteneriate cu universități din țară care au facultăți cu profilul grupului ţintă (GŢ) de interes pentru proiect și 15 parteneriate cu potențiali angajatori din domeniu (minim 3 ani implementare), pentru a asigura integrarea celor 330 studenți din grupul țintă pe piața muncii, în legătură cu securitatea cibernetică.
  • OS 2: Pregătire practică și asigurarea angajabilității grupului țintă – va fi organizată practica de specialitate pentru un număr de 330 studenți din grupul țintă cu domiciliu sau reședința (în afara regiunii București-Ilfov), la angajatori care prestează servicii legate de dezvoltare software la comandă, testare software sau securitate cibernetică, din care minim 80% vor absolvi stagiul de practică, iar 132 studenți vor accesa ocupații în domeniul vizat în maxim 4 săptămâni de la terminarea calității de participant (din care: 92 vor fi încadrați la un loc de muncă, iar 40 vor deveni antreprenori).

OS 3: Crearea şi operaţionalizarea unui mediu integrat de practică în cadrul unui centru de securitate cibernetică (în 14 luni de la începerea implementării) prin utilizarea a două tipuri de soluții – enterprise și open-source. Acest laborator de practică va utiliza unelte software performante, într-o suită integrată, utilizate de angajatorii IT, pentru a permite studenților să înțeleagă, aplice și să utilizeze practic unelte care automatizează procesele privind apărarea, atacul, identificarea amenințărilor, monitorizarea reacțiilor în cazul apariției unui incident de securitate. Laboratorul va funcționa în cloud și va fi partajat pentru utilizare pentru practică de toți studenții facultăților de profil din universitățile cu care sunt incheiate parteneriate de practică prin acest proiect.

Perioada de implementare a proiectul ”SA NE PROTEJAM MAI BINE VIITORUL! CYBERSECURITY AVANSAT” POCU/626/6/13/133334 este de 22 de luni – 5 noiembrie 2020 – 4 septembrie 2022, iar implementarea se efectuează LA NIVEL MULTIREGIONAL.

În grupul țintă al proiectului se pot înscrie studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân și cei ai Universității Româno-Americane, de la toate specializările tehnico-inginerești sau, după caz, studenți din universitățile partenere, afiliate proiectului, pentru completarea grupului țintă.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
– 2 studii privind piața ITC și potențialul de angajabilitate;
– 330 de studenți care vor beneficia de stagii de practică;
– 330 studenți de studenți orientați și consiliați profesional;
– 264 studenți certificați printr-un atestat de practica;
– 132 studenţi angajați ocupați la încetarea calitatii de participant;
– facilitarea certificării CompTIA Security+ pentru 50 absolvenți de practică;
– 1 centru de securitate cibernetica organizat ca laborator operaţional de practica;
– 2 laboratoare echipate cu 50 desktopuri si 2 servere de testare ofensiva si defensiva si captare loguri pentru practică la Universitatea Româno Americană/P1;
– 2 laboratoare echipate cu 50 desktopuri, 1 laptop și 1 imprimantă multifunctională pentru practică la Academia Navală Mircea cel Bătrân/P2;
– 1 centru utilitar pentru teleconferințe pentru susținerea de cursuri remote cu capabilitati audio și video cu pana la 100 de cursanți, implementat la partenerii proiectului;
– 15 parteneriate cu potențiali angajatori din domeniul dezvoltare de software la comanda sau industrii conexe;
– 5 evenimente organizate pentru a aduce in contact potențialii angajatori de la companii mari de profil din tara cu absolvenți de practica;

Persoanele interesate de înscrierea în proiect, pot contacta partenerii proiectului la:
SC EURO-TESTING SOFTWARE SOLUTIONS SRL
E-mail: contact(at)www.euro-testing.com
UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ
E-mail: pocu.cyber(at)profesor.rau.ro
ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN
E-mail: pocu.cyber(at)anmb.ro
ADL: www.adl.anmb.ro/cybersecurity-avansat
Website: www.anmb.ro/practica-cybersecurity
Facebook: https://www.facebook.com/PracticaCyber/

Euro-Testing

EURO TESTING SOFTWARE SOLUTIONS SRL

 

Euro-Testing Software Solutions activeaza pe piata de IT&C de peste 15 ani oferind servicii de software testing, cybersecurity, software development, application delivery si software consulting. Suntem parteneri cu unii din principalii furnizori de tehnologie software testing si dezvoltare software: Microfocus, Atlassian, Microsoft, Quest.

Pe zona de cybersecurity compania noastra livreaza solutii si servicii pentru software security, vulnerability management, penetration testing, SoC si data protection & compliance. Principalii nostri parteneri pe zona de cybersecurity: Microfocus, Splunk, Veracode. McAfee

Portofoliul nostru include proiecte nationale si internationale in urmatoarele industrii: Telecom, Banking, Financial Services, IT&C, Oil&Gas, Retail, Education.

Ne mandrim cu o rata de succes a proiectelor de 100%.

Euro-Testing

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

 

Partenerul 1 este instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, fondată în anul 1991, acreditată prin lege în 2002, evaluată de către ARACIS cu calificativul “Grad de încredere ridicat” în anul 2010, a cărei misiune este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral.

Euro-Testing

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”

 

Partenerul 2 este implicat în activitățile din industria navală (transporturi navale, construcții navale, activitate portuară, etc.) pentru a oferi pieței de profil absolvenți cu valențe de specialiști de înaltă ținută tehnică. Prin implicarea continuă în diverse programe de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale, P2 a fost capabilă să atragă interesul și să se integreze printr-o contribuție valoroasă în activități comune cu parteneri regionali, naționali și internaționali.

Partenerul 2 a demarat trei noi proiecte, două cu finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, respectiv “Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv” și “Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat” și un altul finanțat din programul ERASMUS+, “Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field”.

pocu.cyber(at)profesor.rau.ro

Municipiul Bucuresti, Romania, Str. B-dul Expozitiei, Nr. 1B, cod postal 012101

pocu.cyber(at)anmb.ro

Constanta, Str. Fulgerului, Nr.1, cod postal 900218

Euro-Testing

contact(at)www.euro-testing.com

Municipiul Bucuresti, Str. Calea Floreasca, Nr. 169, Corp X, parter, cod postal 014459

Let’s Work Together

 

Whether you are looking to outsource software testing or you are interested in some guidance and support, we can help you get the best out of your testing efforts!